Somali  Koorsada Shiinaha ee go go
Suuqsiga ganacsiga ajnabiga ee luqadaha badan ku hadla

This Video is Sent by Gofair as an sample!