Frisian  Sineeske kursus fan gofair
Meartalige marketing foar bûtenlânske hannels

This Video is Sent by Gofair as an sample!