Filipino  Kurso ng gofair ng Intsik
Maramihang wika sa marketing sa ibang bansa

This Video is Sent by Gofair as an sample!